• Category : Diensten & trajecten

Vanuit een deskundige en doorleefde achtergrond kan Feriye & Collega’s loopbaanadviesbureau bij sociaal-culturele vraagstukken een sparringpartner zijn en / of een adviserende rol op zich nemen. Op de website worden voorbeelden opgenomen die vrijwel continu actief bestaan op allerlei vlakken m.b.t. onderwijs, arbeid en participatie.

Vraagstukken met een sociaal-culturele lading, doen zich voort vanuit andere onderliggende aspecten die betrekking hebben op diepgewortelde tradities, gewoontes en normen. Uitgaand van dit systeem met deze essentiële verschillen, kan ik een unieke verbinding creëren, vraagstukken herkennen, erkennen en samenvoegen.

 

Vroegtijdig schoolverlaten & Verzuim

Culturele en unieke verschillen kunnen leiden tot verwarring in onze huidige maatschappelijke samenleving. Onze roots vertelt ons veel over wie we zijn; onze verborgen gebreken, ons temperament, onze non-verbale taal, onze voorkeuren en onze keuzes.

Keuzes maakt ieder op zijn manier. De een weet en voelt al snel welke keuze het best past. De ander heeft hiervoor iets extra’s nodig. Ook dit heeft te maken met ‘hoe we kiezen vanuit onze roots’ en ‘hoe we kiezen vanuit onze authenticiteit’. Het maken van de juiste studiekeuze gaat hiermee gepaard. Oftewel; het maken van een niet-juiste studiekeuze kan leiden tot verzuim, uitval en zelfs tot vroegtijdig schoolverlaten. Het zou mooi zijn als we dit met zijn allen zouden kunnen voorkomen. Om tot een juiste studiekeuze te kunnen komen, kan de leerling / student extra begeleiding nodig hebben.

Met de nodige kennis en ervaring op het gebied van sociaal-culturele verschillen kan Feriye & Collega’s Loopbaanadviesbureau begeleiding bieden aan zowel leerlingen als docenten.  Juist doordat wij deze unieke culturele verschillen exact kunnen aanwijzen, weten wij gericht advies te geven aan de genoemde doelgroep. De taal van de leerling spreken we omdat we als het ware kennis in huis hebben met betrekking tot de ‘roots’. De taal van de docent spreken we omdat we kennis hebben van het onderwijssysteem. Op deze manier zijn we in staat om een brug te vormen tussen cultuur-roots-onderwijs-uitval.

 

Empowerment vrouwen; Ziektebeleving en Sociale activering

De verwachtingen van de ‘vrouw’ zijn tegenwoordig hoger dan ooit van te voren. De vrouw dient steeds meer maatschappelijke ‘rollen’ te vervullen. Waarnaast het vervullen van deze rollen ook niet altijd even gemakkelijk is; denkend aan ‘integratie’ en ‘identiteit’. Waar ligt voor deze vrouw de grens; de gegeven ‘rol’ vervullen waarbij je rekening dient te houden met de bestaande culturele normen en waarden.

Andere bijkomende stressoren kunnen de situatie vermoeilijken. Denk aan werkloosheid, financiële- of relatieproblemen. Of andere onvoorziene omstandigheden. De ervaren problemen kunnen  zich uiten in de vorm van lichamelijke en/of psychische klachten. Naar mate deze toenemen of niet opgelost worden, nemen de klachten juist toe en vice versa. Vrouwen kunnen hierdoor niet meer functioneren en/of participeren zoals gewenst en in een vicieuze cirkel terecht komen. Niet de ziekte, maar de ziektebeleving houdt het in stand.

De wijze waarop de klachten worden beleefd door de persoon in kwestie en de wijze waarop de directe omgeving hier mee om gaat, wordt sterk cultureel bepaald. Hiernaast wordt ook cultureel bepaald hoe men in de gehele situatie handelt en er naar streeft om ‘uit’ de huidige situatie te komen.

De sociale actieve houding en participatie in de maatschappij  is dermate van belang zoals wij dat in Nederland noemen. Echter vergeten wij dat de behoefte aan sociale activering erg cultuur-afhankelijk is. Met het oog op culturele verschillen en de nodige kennis en ervaring, zijn wij in staat om vrouwen te kunnen coachen op gebied van sociale activering. Wij investeren in empowerment, we halen de kracht uit de vrouw weer naar boven. Hiermee versterken wij haar vermogen tot zelfredzaamheid om weer volop te kunnen participeren en functioneren in de huidige samenleving.