• Category : Diensten & trajecten

LOOPBAANADVIES

Voor wie is het?
Je vraagt je al een tijdje af of jouw huidige baan nog wel bij je past. Zit je nog wel op de juiste plek? Sluit de huidige functie niet meer aan bij jouw wensen en ambities? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Feriye & Collega’s loopbaanadviesbureau helpt jou om een nieuwe richting te bepalen in je loopbaan. Door middel van professionele gerichte begeleiding krijg je nieuw inzicht in jouw persoonlijke kwaliteiten, ambities en drijfveren. Zo kunnen we ontdekken waar jouw kansen en behoeften liggen op de huidige arbeidsmarkt.

Hoe werkt het?
Het doel van het loopbaanadviestraject is om een nieuwe richting te bepalen in je loopbaan. Om deze richting en de daarvoor nodige handelingen te kunnen benoemen, doorlopen we deze drie fasen;

Zelfanalyse
Onderzoek in wat jouw vaardigheden, kwaliteiten, eigenschappen en ambities zijn. In kaart wordt gebracht ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’.  Dit door middel van een biografie / enthousiasmescan, huiswerkopdrachten, interviews waarmee we een scala aan informatie verzamelen voor het opstellen van een persoonsprofiel

Richting bepalen
Ontdekken van de rode draad in opleiding, wensen, werk, patronen en levensloop. Hiermee komen we tot een zoek – of werkprofiel.

Arbeidsmarktoriëntatie
Wat zijn realistische en haalbare mogelijkheden? Waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt en hoe pak je deze aan. Oriëntatie op beroepsrichtingen en passende banen. En het opstellen van loopbaanplan.

Resultaat
Met het loopbaanplan heb je voldoende handvatten gecreëerd om jouw eigen loopbaan verder te kunnen sturen.

Duur van het programma
Het traject bestaat uit vijf bijeenkomsten, met een tussenliggende periode van meestal twee weken. De coach is ook buiten de bijeenkomsten via telefoon of e-mail te bereiken voor overleg.

 

INDIVIDUELE COACHING

Voor wie is het?
In het leven zit het soms tegen. Het kan iets uit het verleden zijn, maar het kan ook te maken hebben met de huidige situatie. Allerlei onvoorziene omstandigheden maar ook gewoonweg oude gedragspatronen aanhouden, kan stress opleveren. Een gesprekspartner kan hierbij helpen.
Feriye & Collega’s loopbaanadviesbureau biedt kortdurende effectieve coaching om de balans in het leven terug te laten keren. Zo kan je ook werken aan persoonlijke ontwikkeling naast je professionele ontwikkeling dat je gaat doen of hebt gedaan met het loopbaanadviestraject.

Hoe werkt het?
Invulling aan het traject geven we door in te gaan op de centrale vraag. We onderzoeken wat de onderliggende wensen en behoeften zijn in jouw persoonlijke ontwikkeling. Er worden tijdens de gesprekken technieken ingezet om het bewustwordingsproces te bevorderen en het zelfsturend vermogen te versterken. Eventueel kunnen er ook huiswerkopdrachten worden meegegeven.

Resultaat
Een individueel traject heeft een bijdrage geleverd aan verdere ontwikkeling van het zelfregulerend vermogen en het bewustwordingsproces. Het heeft je nieuwe inzichten gebracht in o.a. gedragspatronen, denkwijze en manier van handelen.

Duur van het programma
Het traject bestaat uit vijf bijeenkomsten, met een tussenliggende periode van meestal twee weken. De coach is ook buiten de bijeenkomsten via telefoon of e-mail te bereiken voor overleg.