– Nelson Mandela

‘ It always seems impossible, until it’s done’

Hoe ik begin aan een project

Diensten & trajecten

Elk coachingsvraagstuk vraagt een andere aanpak en wordt gevormd door een andere behoefte. Afgestemd hierop, zijn onze diensten verdeeld onder drie hoofd-vraagstukken. De ‘levensvraag / loopbaanvraag’ die vooraf gesteld wordt per dienst, heeft een andere achtergrond. Inhoudelijk komen sommige onderdelen terug in ieder soort traject en in sommige gevallen wijken ze erg van elkaar af. Dit doordat zoals eerder ook aangegeven, elk traject is ontstaan vanuit een andere behoefte en andere vraag. De inhoud van de afgegeven werkmappen kunnen per traject verschillen.

We starten altijd met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Vooraf aan het traject wordt samen met de cliënt concreet vastgesteld wat de levensvraag / loopbaanvraag omvat. Afhankelijk hiervan wordt de behoefte en de wens van de cliënt besproken. Zo bepalen we samen het doel van ons traject en welke dienst passend is.

Wanneer de offerte akkoord is, kunnen we aan de slag. Voor inhoudelijke informatie over onze diensten, lees verder of neem gerust contact met ons op.

Waar ik je bij kan helpen

Diensten & trajecten